Privacy

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Privacybeleid

Aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Loft 79, welke geen eigendom zijn van Loft 79, maar ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Wanneer deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Loft 79.
Loft 79 is selectief ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, maar zij kan niet instaan voor de inhoud en/of het functioneren, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.

Kamer van koophandel

Loft 79 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17068439.

Auteursrecht

Het auteursrecht op deze website berust bij Loft 79 of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Overname of vermenigvuldiging van informatie uit deze site is uitsluitend toegestaan met vermelding van bron.

Verantwoordelijkheid

Loft 79 besteedt uitermate zorg aan de betrouwbaarheid van de gegevens die zich op haar site bevinden. Ondanks de nauwkeurigheid waarmee dit gedaan wordt, benaderen de gegevens op de site zo veel mogelijk de werkelijkheid. Derhalve kunnen de kleuren van de getoonde afbeeldingen in werkelijkheid afwijken. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw dichtstbijzijnde verkooppunt, zij kunnen u verder informeren.