Privacybeleid

Artex B.V. (Handelend onder handelsnamen: Artelux / Kendix / De Ploeg / Your Edition / Loft 79). Deze privacyverklaring is van toepassing op Artex B.V. en de hierboven genoemde handelsnamen.

Uw persoonlijke gegevens

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke informatie verzamelen wij over u?

We registreren informatie over u, als u zich aanmeldt op deze website, zichtstalen of een garantiebewijs aanvraagt en/of feedback geeft via deze site. Deze informatie kan uw huisadres, naam, e-mail en telefoonnummer bevatten. Tevens worden gegevens verzameld over uw activiteiten op onze website –internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Wat doen we met deze informatie?

De verstrekte informatie kan worden gebruikt om een verzoek dat u online heeft gedaan te kunnen uitvoeren. Wij kunnen uw informatie ook gebruiken om u te informeren over nieuwe of bijzondere diensten of producten van Artex B.V., zoals de lancering van nieuwe collecties, evenementen en promoties middels bijv. nieuwsbrieven en/of brochures. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opvolgen van elk verzoek dat u hebt gemaakt met betrekking tot onze producten en diensten, door ons of een derde partij namens ons. Artex B.V. analyseert tevens uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming?

Artex B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Wordt uw informatie gedeeld?

Standaard worden uw gegevens niet gedeeld met andere bedrijven voor marketing doeleinden. Wij kunnen deze echter delen met andere bedrijven die namens ons en in opdracht van ons meewerken aan de vervulling van uw verzoek om u nader te adviseren. Bij aanvraag van samples worden uw gegevens doorgestuurd naar een speciaalzaak bij u in de buurt. Elk van deze bedrijven zal voor gebruik en beheer van uw gegevens deze beschermen conform de AVG.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Uw naam en e-mailadres slaan wij op zolang u op onze nieuwsbrief bent ingeschreven. Verder bewaart Artex B.V. uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 2 jaar ingaande de dag van registratie ofwel de dag van inwerkingtreding van de AVG voor het bewaren van uw NAW gegevens en/of e-mailadres.

Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

Artex B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We gebruiken ter bescherming van uw gegevens hiervoor technische hulpmiddelen, Versie: mei 2018 zoals firewalls en actuele antivirus software. Uiteraard hebben alleen werknemers toegang tot uw gegevens, die deze nodig hebben voor het uitvoeren van hun taak. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw rechten

U heeft het recht om de door ons beheerde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek hiertoe indienen bij Artex B.V. (info@artex.hde.nl, t.a.v. de DPO). We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bezoekadres

Bosscheweg 79
5735 GT Aarle-Rixtel
The Netherlands

Telefoon +31 (0)492 386500
KvK 17068439

Postadres

Postbus 298
5700 AG Helmond
The Netherlands

Artex B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Als u niet langer e-mails van ons wenst te ontvangen, klikt u op de uitschrijflink die kan worden gevonden op onze website.

Websites van derden

Onze website kan links naar andere websites bevatten, die los van Artex B.V. staan. Dit Privacy en Cookies-beleid is alleen van toepassing op Artex B.V., dus we adviseren dat u in dat geval het privacy beleid van die websites te lezen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Artex B.V. gebruikt alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Aanpassingen aan ons Privacy en Cookies beleid

We herzien onze Privacy policy indien nodig of gewenst. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.